Wyniki wyborów sołeckich w Słupi Kapitulnej - 2019

19.03.2019 roku odbyły się wybory sołeckie w Słupi Kapitulnej. Sołtysem wsi Słupia Kapitulna została Pani Barbara Niwczyk, która w wyniku tajnego głosowania otrzymała bezwzględną liczbę głosów. Członkami Rady Sołeckiej według liczby otrzymanych głosów zostali:

  1. Sebastian Korkus
  2. Krzysztof Duda
  3. Wioletta Niziołek
  4. Anna Kapała
  5. Kamil Kapała
  6. Jerzy Ławiński
DO GÓRY