Wyniki wyborów sołeckich w Konarzewie - 2019

20.03.2019 roku odbyły się wybory sołeckie w Konarzewie. Sołtysem wsi  Konarzewo został Pan Zbigniew Marcinkowski, który w wyniku tajnego głosowania otrzymał bezwzględną liczbę głosów. Członkami Rady Sołeckiej według liczby otrzymanych głosów zostali:

  1. Jarosław Hanak
  2. Paweł Kląskała
  3. Żaneta Olejniczak
  4. Grazyna Rybacka
  5. Arleta Skiba
  6. Ilona Styzińska