Wyniki wyborów sołeckich w Zielonej Wsi - 2019

18.03.2019 roku odbyły się wybory sołeckie w Zielonej Wsi. Sołtysem wsi Zielona Wieś został Pan Leon Świtała, który w wyniku tajnego głosowania otrzymał bezwzględną liczbę głosów. Członkami Rady Sołeckiej według liczby otrzymanych głosów zostali:

  1. Sebastian Adamski
  2. Andrzej Walkowiak
  3. Andrzej Świtała
  4. Tomasz Kapała
  5. Elżbieta Kłopocka
  6. Tadeusz Maćkowiak
DO GÓRY