Wyniki wyborów sołeckich w Izbicach - 2019

14.03.2019 roku odbyły się wybory sołeckie w Izbicach. Sołtysem wsi  Izbice został Pan Michał Hoffmann, który w wyniku tajnego głosowania otrzymał bezwzględną liczbę głosów.

Członkami Rady Sołeckiej według liczby otrzymanych głosów zostali:

  1. Magdalena Duda
  2. Paulina Piątkowska
  3. Agnieszka Skrzypczak
  4. Krzysztof Skrzypczak
  5. Anna Szymankiewicz
  6. Jacek Giera