Wyniki wyborów sołeckich w Zawadach - 2019

13.03.2019 roku odbyły się wybory sołeckie w Zawadach. Sołtysem wsi  Zawady został Pan Leszek Skupin, który w wyniku tajnego głosowania otrzymał bezwzględną liczbę głosów. Członkami Rady Sołeckiej według liczby otrzymanych głosów zostali:

  1. Piotr Sierakowski
  2. Sebastian Maćkowiak
  3. Agnieszka Samól
  4. Mariusz Woźny
  5. Franciszek Pernak
  6. Wiesława Chuda
DO GÓRY