Spotkanie grupy inicjatywnej do spraw współpracy zagranicznej w gminie Rawicz

29 maja Urząd Miejski zorganizował kolejne spotkanie grupy inicjatywnej do spraw współpracy zagranicznej w gminie Rawicz. Grono osób zainteresowanych współpracą z mieszkańcami miast partnerskich wciąż się powiększa. Na 13 czerwca (godz. 18:00, sala sesyjna) zaplanowano zebranie założycielskie stowarzyszenia, które będzie realizowało zadania z zakresu międzynarodowej współpracy. Może wziąć w nim udział każdy, kto chciałby zaangażować się w tego typu działania. Zapraszamy!