Spotkania grup inicjatywnych w mieście partnerskim Attendorn

W dniach 13-16 września Rawicz po raz pierwszy gościł grupę inicjatywną z niemieckiego miasta partnerskiego Attendorn. Pisaliśmy o tym ważnym wydarzeniu z punktu widzenia otwarcia się miasta na współpracę zagraniczną. Celem wizyty było nawiązanie kontaktów wśród przedstawicieli różnych grup społecznych (łącznie gościliśmy ponad 30 osób) i wspólne wypracowanie planów na przyszłość. Program pobytu w Rawiczu został ułożony pod kątem nawiązania współpracy i omówienia kluczowych kwestii w ściśle określonych grupach tematycznych: seniorzy, służby mundurowe, kościół, kultura, edukacja, administracja / samorząd, sport i biznes.

Niespełna trzy tygodnie później rawicka grupa inicjatywna udała się z rewizytą do Attendorn (4-7 października). Kilka dni intensywnej pracy nad rozwinięciem tematów zainicjowanych w Rawiczu organizatorzy uzupełnili programem pozwalającym na zwiedzenie centrum miasta i najbliższych okolic. Wszystkie pomysły i ustalenia zostały spisane w dyskusji metodą "world cafe". Grupa biznesowa zwiedziła jedne z najnowocześniejszych zakładów kształcących młodzież z Attendorn i okolic, pozostałe grupy tematyczne prowadziły rozmowy w instytucjach kultury, na obiektach sportowych, w ośrodkach dla seniorów, w placówkach oświatowych, w siedzibie straży pożarnej oraz w zakładzie karnym.

Nam pozostaje dalej zachęcać wszystkich mieszkańców Rawicza do dołączenia do grupy, która od wielu miesięcy pracuje nad tematami rozwijania współpracy zagranicznej. Po wizycie w Niemczech, a także wcześniej w Czechach widzimy wiele wspaniałych perspektyw na przyszłość (kontakt z Biurem Promocji).

 

 

 

 

DO GÓRY