Stanowisko Rady Miejskiej Gminy Rawicz

18 października podczas XLII sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia intencji nawiązania współpracy partnerskiej Gminy Rawicz z miastem Attendorn. Pozytywna decyzja radnych oznacza możliwość podjęcia kolejnych kroków na gruncie wielokierunkowej współpracy zagranicznej. Planowane kierunki działań zostały ujęte w liście intencyjnym konsultowanym przez środowiska obu samorządów. 

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Gminą Rawicz i Hansestadt Attendorn

13 października Włodarze Gminy Rawicz i Hansestadt Attendorn (Niemcy) podpisali pierwszy formalny dokument o współpracy miast. Zapisy listu intencyjnego dają podstawę do dalszych rozmów, dając obu miastom szansę na wielokierunkowy rozwój. Biorąc pod uwagę historię rawickiego samorządu, dzień 13 października jest dniem szczególnym, bowiem Rawicz nigdy formalnie nie zawiązał partnerstwa z zagranicznym samorządem. 

Dziękujemy wszystkim członkom grupy inicjatywnej - przedstawicielom grup mieszkańców - za włączenie się w prace nad treścią dokumentu oraz obecność podczas rozmów z delegacją niemiecką. To nasz wspólny sukces! 

18 października podczas sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz głos w tej sprawie zabiorą radni, którzy mieli swoich przedstawicieli podczas międzynarodowych rozmów. 
 

Galeria zdjęć z wizyty delegacji z Attendorn w Rawiczu dostępna TUTAJ.

Treść listu intencyjnego dostępna TUTAJ.

Zapraszamy również na stronę miasta Attendorn: www.attendorn.de

DO GÓRY