Nabór do szkół i przedszkoli

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 29 ust. 2 pkt 2 oraz art. 130 ust. 7  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm. 949 i 2203) określa się: 

1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie nr 934/2018

Zarządzenie nr 935/2018

 
2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria. 

Kryteria - szkoły

Kryteria - przedszkola

 
Jednocześnie informujemy, że postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego „Nabór”.

Kliknij i przejdź do systemu 

 
DO GÓRY