Zmiana organizacji ruchu w związku z utwardzeniem ul. Jaśminowej

Zamieszcamy projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z utwardzeniem nawierzchni ul. Jaśminowej. Utwardzenie wykonywane jest w celu przygotowania objazdu na czas zamknięcia przejazdu na ul. Piłsudskiego w Rawiczu.