Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środow

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie 2.pdf)obwieszczenie 2.pdf[ ]999 kB