Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1073) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr VIII/55/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowo Północ I” w Sierakowie, gmina Rawicz, położony w północnej części wsi Sierakowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 października do 26 października 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pok. nr 119 w godzinach 7-15.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 października 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, w sali sesyjnej na I piętrze o godz. 16:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Protokół sporządzono w dniu 19.09.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, przez Izabelę Jankowiak, stażystę ds. planowania przestrzennego w ww. Urzędzie. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) w dniu 18.09.2017 roku przeprowadzono dyskusję publiczną na temat proponowamych zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Sierakowo Północ II" w Sierakowie.

Treść protokołu w dostępna w załączniku. 

Załączniki:
Pobierz plik (CCF20092017.pdf)Sierakowo Północ II[ ]2664 kB

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowo Północ II” w Sierakowie, gmina Rawicz. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1073) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr XXIX/303/16 z dnia 26 października 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowo Północ II” w Sierakowie, gmina Rawicz, położony w północnej części wsi Sierakowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31 sierpnia 2017 roku do 25 września 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pokój nr 119 w godzinach od 8 do 15.

Protokół sporządzono w dniu 07.08.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, przez Paulinę Grunt, Inspektora ds. planowania przestrzennego w ww. Urzędzie. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w dniu 07.08.2017 roku przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kąty I" w Kątach.  

Treść protokołu w dostępna w załączniku. 

Załączniki:
Pobierz plik (Protokół z dyskusji.pdf)Protokół z dyskusji.pdf[ ]2446 kB
DO GÓRY