Spotkanie w sprawie przebudowy ulic Myśliwskiej i Cepurskiego

Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza właścicieli działek przy ulicach Myśliwskiej i Cepurskiego na spotkanie, które ma na celu przedstawienie proponowanych parametrów ulicy w opracowywanej dokumentacji projektowej na przebudowę tych ulic wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej.
Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21 63-900 Rawicz (sala sesyjna – na piętrze).

Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego publikujemy następujące ogłoszenia

1) Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żołędnica" w obrębie geodezyjnym Żołędnica, gmina Rawicz;
2) Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łaszczyn Wschód" w obrębie geodezyjnym Łaszczyn, gmina Rawicz;
3) Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sarnówka Północ" w obrębie geodezyjnym Sarnówka, gmina Rawicz;
4) Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rawicz Zachód - Sarnowa" w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sarnowa, gmina Rawicz;
5) Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rawicz Północ - Sierakowo" w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sierakowo, gmina Rawicz.

Przerwa w dostawie wody

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. informuje odbiorców wody zamieszkałych w miejscowościach:
Rawicz (z wyjątkiem Rawicz-Sarnowa), Masłowo, Warszewo, Załęcze, Sierakowo, Kąty, Folwark oraz Szymanowo (ul. Szczęśliwa, Radosna, Życzliwa), że w związku z pracami na sieci wodociągowej związanymi z przebudową linii kolejowej stacji Rawicz (budowa tunelu) w nocy z dnia 04.04.18r. (ŚRODA) na 05.04.18r. (CZWARTEK) w godzinach nocnych od 22:00 do 06:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.
 
Najbliższy punkt poboru wody dla celów p.pożarowych znajdować się będzie w Dębnie Polskim na hydroforni wiejskiej przy ul. LZS 5 lub w Łaszczynie na hydroforni wiejskiej Łaszczyn 41.
Za zaistniałą sytuację ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.

30 marca Urząd Miejski będzie nieczynny

Informujemy, że 30 marca 2018 r. Urząd Miejski Gminy Rawicz będzie nieczynny.

 

Nabór do szkół i przedszkoli

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 29 ust. 2 pkt 2 oraz art. 130 ust. 7  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm. 949 i 2203) określa się: 

1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie nr 934/2018

Zarządzenie nr 935/2018

 
2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria. 

Kryteria - szkoły

Kryteria - przedszkola

 
Jednocześnie informujemy, że postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego „Nabór”.

Kliknij i przejdź do systemu 

 
DO GÓRY