Zmiana organizacji ruchu w związku z utwardzeniem ul. Jaśminowej

Zamieszcamy projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z utwardzeniem nawierzchni ul. Jaśminowej. Utwardzenie wykonywane jest w celu przygotowania objazdu na czas zamknięcia przejazdu na ul. Piłsudskiego w Rawiczu.

 

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie 2.pdf)obwieszczenie 2.pdf[ ]999 kB

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz.

 

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie.pdf)obwieszczenie.pdf[ ]893 kB

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sierakowo Północ I" w Sierakowie, gmina Rawicz.

Protokół sporządzono w dniu 24.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, przez Joannę Lewandowską, Referenta ds. planowanoia przestrzennego w ww. Urzędzie. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w dniu 23 października 2017 roku, w godz. 16:00 - 18:00 przeprowadzono dyskusję publiczną na temat proponowanych zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sierakowo Północ I" w Sierakowie, gmina Rawicz. 

 

Załączniki:
Pobierz plik (protokół Sierakowo Północ I.pdf)protokół Sierakowo Północ I.pdf[ ]6178 kB

Przetarg na dzierżawę gruntów w pasie drogowym pod stanowiska handlowe na 1 listopada 2017

OGŁOSZENIE:

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza ustny przetarg (licytacja) na dzierżawę gruntów w pasie drogowym pod stanowiska handlowe na dzień 1 listopada 2017 roku. 

1. Przetarg ustny (licytacja) na dzierżawę gruntów w pasie drogowym pod stanowiska handlowe do sprzedaży zniczy, kwiatów i stroików w dniu 01.11.2017 r. odbędzie się 25 października 2017 roku w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz w  sali nr 101 o godz. 9.00 i zostanie przeprowadzony zgodnie z ustalonym Regulaminem dostępnym na stronie internetowej www.rawicz.pl i w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz.

Załączniki:
Pobierz plik (1 Ogłoszenie.jpg)1 Ogłoszenie.jpg[ ]581 kB
Pobierz plik (2 Zarządzenie.jpg)2 Zarządzenie.jpg[ ]723 kB
Pobierz plik (3 A Regulamin.jpg)3 A Regulamin.jpg[ ]939 kB
Pobierz plik (3 B Regulamin.jpg)3 B Regulamin.jpg[ ]598 kB
Pobierz plik (3 C Zał 1 Podmiejska.png)3 C Zał 1 Podmiejska.png[ ]149 kB
Pobierz plik (3 C Zał 2 Żwirowa.png)3 C Zał 2 Żwirowa.png[ ]206 kB
Pobierz plik (3 C Zał 3 Żwirowa.png)3 C Zał 3 Żwirowa.png[ ]198 kB
Pobierz plik (3 D Umowa.pdf)3 D Umowa.pdf[ ]64 kB
DO GÓRY