2019 | WYMIANA I REMONT CHODNIKÓW I SCHODÓW

Zakończyły się prace budowlane polegające na wymianie i remoncie nawierzchni chodników i schodów na kwaterach wojennych na rawickim cmentarzu parafialnym. Prace zostały dofinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umowę z Wykonawcą, Piotrem Żmudą PIO-BRUK Usługi Brukarskie, podpisano 10 października 2019 r.
 
Kwota umowna wyniosła 25.000,00 zł, z czego 15.715,00 zł stanowiło dofinansowanie z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.
Termin realizacji, zgodnie z umową, upływał 30 grudnia 2019 r.
 
Roboty odebrano 29 listopada 2019 r., zakańczając inwestycję przed terminem.
Poniżej dokumentacja fotograficzna z momentu odbioru prac.
 
 
 
 
DO GÓRY