Roboty prowadzone w związku z utwardzeniem drogi wewnętrznej przy ul. Lipowej zostało zakończone. W najbliższych dniach nastąpi końcowy odbiór inwestycji. Inwestycja przebiegła bez zastrzeżeń. Poniżej zdjęcia z momentu zakońćzenia prac.

 

 

 

 

Zakończono prace związane z inwestycją związaną z drogą łączącą Słupię Kapitulną z Ugodą. Roboty polegały na  wykonaniu drogi śladowej z płyt betonowych na odcinku ok 1 km.
 
Wykonawcą robót był P. P. H. U. Matuszewski, Mirosław Matuszewski. Kwota umowna brutto inwestycji wynosiła 283 000,00 zł. Odebranie placu budowy odbyło się 28 listopad 2019 r. 
W artykule zdjęcia z momentu odbioru prac.
 
 
30 grudnia 2019 roku odebrano prace związane z remontem mogiły bohatera Powstania Wielkopolskiego Stanisława Kamińskiego, który wraz z żoną spoczywa na rawickim cmentarzu. Przy okazji remontu przywrócono przedwojenny kształt mogiły.
Pracę wykonała Firma Usługowo-Handlowa Piotr Kukawka z Rawicza. Koszt odtworzenia mogiły wyniósł 13.500,00 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakończyły się prace budowlane polegające na wymianie i remoncie nawierzchni chodników i schodów na kwaterach wojennych na rawickim cmentarzu parafialnym. Prace zostały dofinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego.
 
 
Zakończono prace prowadzone na rawickim cmentarzu dotyczące remontu mogiły zbiorowej mieszkańców Rawicza rozstrzelanych przez Niemców w 1939 roku oraz uzupełnienia ścieżki brukowej.
 
23 grudnia 2019 r. zakończono prace przy remoncie 8 mogił zbiorowych więźniów politycznych zamęczonych w rawickim więzieniu w latach 1939-1945, które zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Roboty prowadzone były od 22 listopada 2019 roku.
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakończono roboty zaplanowane w ramach pierwszego etapu przebudowy drogi gminnej w Żylicach. 15 listopada 2019 roku dokonano końcowego odbioru robót przeprowadzonych w ramach inwestycji. 
 
Dnia 5 listopada 2019 roku dokonano końcowego odbioru robót prowadzonych na ulicy Młyńskiej w Rawiczu. Wykonawcą prac była firma Marek Żurek Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR”.
 
 

Prace remontowe w remizie strażackiej w Łaszczynie zostały zakończone i odebrane.

Wykonawcą robót był DK-BUD Dariusz Klupś z Rawicza.

 

 

 

 

Wykonawcą robót był Marcin Matuszewski Kamieniarstwo GRANITLUX Centrum Kamienia i Klinkieru.
 
Kwota umowna opiewała na 66.870,00 zł. Termin realizacji inwestycji przewidziany był na 3 października 2019 r.
 
Zakres robót obejmował wykonanie drenażu wraz ze studniami rewizyjnymi na długości nowo wybudowanego chodnika. 
 
Dnia 15 października 2019 r. dokonano końcowego odbioru robót.
 
 
Przebudowa ulicy Szwedzkiej w Rawiczu dobiegła końca. Odbiór prac odbył się 4 października 2019 r.
 
Kwota, na którą opiewała inwestycja to 410 554,65 zł brutto. Wykonawcą robót był Marek Żurek Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR”.
 
W artykule zdjęcia z momentu końcowego odbioru.
 
 
 
 
 

Zakończyła się przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w Rawiczu łączący ulice XXX-lecia oraz Miłą. Koszt inwestycji wyniósł 30 042,60 zł brutto. Odbiór prac odbył się 4 października 2019 roku.

W dalszej części zdjęcia ciągu pieszo-rowerowego po zakończeniu prac.

 

 

 

 

Zrealizowany został wniosek złożony przez Radę Osiedla Sarnowa w ramach akcji "Podwórko talentów Nivea". W Sarnowie powstał plac zabaw za równowartość 250 tysięcy złotych.
 
 
 

W środę, 28 sierpnia 2019 roku, roboty dotyczące przebudowy skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Wały Kościuszki oraz Wojska Polskiego na skrzyżowanie typu rondo zostały odebrane. Drobne usterki wykonawca naprawi do końca tygodnia. 

 

Przypominamy mieszkańcom, że nadal nie przywrócono przejazdu na odcinku koło Szkoły Podstawowej nr 3.

 

 

 

DO GÓRY