2020 | ŻYLICE II ETAP - PLAC BUDOWY PRZEKAZANY

5 grudnia 2019 r. został przekazany plac budowy w związku z II etapem remontu drogi w Żylicach. Podpisanie umowy również nastąpiło 5 grudnia 2019 r. Termin realizacji został wyznaczony na 31 sierpień 2020 r. Wykonawcą robót jest firma STRABAG Sp. z o.o., ul Parzniejewska 10, 05-800 Pruszków. Kwota umowna, na jaką opiewa umowa wynosi 3 299 299,57 zł. Zakres robót obejmuje: wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz zjazdów i chodników z kostki brukowej betonowej. W artykule zdjęcia sprzed rozpoczęcia prac.
 
 
 
 
 

 

 

 

 
DO GÓRY