2019 | ETAP I - REWITALIZACJA RYNKU - PLAC BUDOWY PRZEKAZANY

Dnia 11 września 2019 roku przekazano plac budowy etapu I rewitalizacji w zabutkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonawcą są Polskie Surowce Skalne Sp. z o. o. Grupa Budowlana z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Termin wykonania prac to 28 sierpnia 2020 roku.
Kwota umowna wynosi 8.986.633,95 zł.
 
Zakres prac zakłada budowę i przebudowę infrastruktury podziemnej (sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć teleinformacyjna), wykonanie nowego oświetlenia, wykonanie nowej nawierzchni rynku, montaż elementów małej architektury, wykonanie komory fontanny wraz z infrastrukturą zasilającą, nasadzenie drzew oraz pozostałe prace towarzyszące.
 
 
 
Poniżej zdjęcia z przekazania placu budowy. 
 
 
 
DO GÓRY