2018 | PRACE NA FISZGÓRCE

Trwają prace związane z wykonaniem zejść z plant oraz wykonaniem murka oporowego, który będzie stanowić element punktu widokowego na fiszgórce. Powstanie też dodatkowe wejście. Ułożona została już nawierzchnia z kostki granitowej na wejściu oraz przy zabytkowym moździerzu.