2018 | ULICA BOCIANIA - PLAC BUDOWY PRZEKAZANY

W dniu 25 czerwca 2018 roku podpisana została umowa na rozbudowę ulicy Bocianiej wraz z budową kanalizacji deszczowej, a 27 czerwca nastąpiło przekazanie placu budowy.

Wykonawcą robót będzie Konsorcjum firm: VIAPOL Leszno sp. z o.o. – Lider Konsorcjum i Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno sp. z o.o. – Partner konsorcjum
Wartość robót – 2.773.530,76 zł
Termin realizacji zadania  - 30 listopada 2018 roku

W zakresie prac będzie między innymi wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy bitumicznej oraz chodnika z kostki betonowej. Wykonane zostanie również odwodnienie drogi.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w  ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

DO GÓRY