2018 | BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Rozpoczęto prace budowlane obejmujące swoim zakresem budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rawicz. Wykonawcą prac jest Pan Roman Czarnyszka - Instalatorstwo Elektryczne z siedzibą w Taczanowie Drugim. Termin wykonania robót wyznaczony jest na 15 maja 2018 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakres prac obejmuje budowę oświetlenia w miejscowościach: