2018 | PRZEBUDOWA UL. JASTRZĘBIEJ

Przebudowa ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim rozpoczęta. Dnia 5 lutego 2018 roku Gmina Rawicz przekazała plac budowy wykonawcy, którym jest Pan Marek Żurek Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” z siedzibą przy ul. Gajowej 1 w Rawiczu.

Funkcję inspektora nadzoru na tym zadaniu sprawuje Pan Zdzisław Olejnik.

Łączna wartość prac wynieść ma ok. 250 tys zł.

Roboty będą polegały na utwardzeniu nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdów kostką brukową betonową. Wykonane zostaną wpusty uliczne oraz oznakowanie. Przebudowywany zostanie odcinek ul. Jastrzębiej od skrzyżowania z ul. Rawicką w kierunku WSSE o długości ok 150 mb.