2018 | BUDOWA NAWIERZCHNI DROGI PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 44 B-C ORAZ WZDŁUŻ DZIAŁEK 954/15 I 954/17 W RAWICZU

W dniu 28 grudnia 2017 roku podpisana została trójstronna umowa pomiędzy Gminą Rawicz (Zamawiającym), EIBEL Sp. z o. o. z siedzibą w Rawiczu (Partnerem) oraz Panem Markiem Żurkiem z firmy MAŻUR (Wykonawcą) na przebudowę ulicy Piłsudskiego w Rawiczu w ramach zadania budżetowego pn: „Budowa nawierzchni drogi przy ul. Piłsudskiego 44 b-c oraz wzdłuż działek 954/15 i 954/17 w Rawiczu”. W ramach tego zadania wykonany zostanie nieutwardzony odcinek ul. Piłsudskiego od ul. 11 Listopada do początku istniejącego chodnika przy bloku nr 44c.

Powyższe zadanie będzie realizowane na wniosek Firmy EIBEL Sp. z o. o., w ramach inicjatywy lokalnej.

Zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy Gmina Rawicz na zadanie wyda 94.900,92 zł, natomiast Partner – EIBEL Sp z o. o. jako wkład własny wnosi wykonany wcześniej odcinek sieci kanalizacji deszczowej i chodnika, dokumentację projektową oraz wkład gotówkowy w kwocie 15.000,00 zł.

Termin realizacji zadania uzależniony jest od wykonania przez ZWiK przebudowy istniejącej sieci wodociągowej biegnącej w tej ulicy.