2018 | PRZEBUDOWA UL. ŻEROMSKIEGO W SARNOWIE

Przebudowa ul. Żeromskiego w Sarnowie

Wykonawca: MAŻUR, Marek Żurek z Rawicza

Kwota: 139.900,64 zł brutto

Termin realizacji: 29 czerwca 2018 roku

 

 

2018 | RENOWACJA OBIEKTÓW DOMU KULTURY W RAWICZU

Renowacja obiektów Domu Kultury w Rawiczu

Część I - Renowacja muszli koncertowej

Część II - Renowacja wiat drewnianych

Część III - Malowanie ścian wewnątrz budynku Domu Kultury

2018 | ROZBUDOWA UL. JASTRZĘBIEJ W DĘBNIE POLSKIM ETAP II

Rozbudowa ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim

Etap II - podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac.

2018 | REWITALIZACJA PLANT JANA PAWŁA II W RAWICZU

Rewitalizacja Plan Jana Pawła II w Rawiczu

Zakres I - kanalizacja deszczowa

Zakres II - fontanna

2018 | PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

Jak poinformowała nas firma ASTALDI, w dniu 18 kwietnia br. zamknięty zostanie kolejny odcinek ul. Piłsudskiego w Rawiczu. Wykonawca rozpocznie następny etap prac, który uniemożliwi przejazd w kierunku ul. Podmiejskiej i Dworcowej. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu do dworca będziemy dojeżdżać ul. Hallera i 11 Listopada, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Natomiast do cmentarza i przychodni  ESCULAP dojedziemy od strony ul. Spokojnej.

2018 | BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Rozpoczęto prace budowlane obejmujące swoim zakresem budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rawicz. Wykonawcą prac jest Pan Roman Czarnyszka - Instalatorstwo Elektryczne z siedzibą w Taczanowie Drugim. Termin wykonania robót wyznaczony jest na 15 maja 2018 r.
 
 
 
 
 
 
 

2018 | PRZEBUDOWA UL. JASTRZĘBIEJ

Przebudowa ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim rozpoczęta. Dnia 5 lutego 2018 roku Gmina Rawicz przekazała plac budowy wykonawcy, którym jest Pan Marek Żurek Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” z siedzibą przy ul. Gajowej 1 w Rawiczu.

Funkcję inspektora nadzoru na tym zadaniu sprawuje Pan Zdzisław Olejnik.

Łączna wartość prac wynieść ma ok. 250 tys zł.

Roboty będą polegały na utwardzeniu nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdów kostką brukową betonową. Wykonane zostaną wpusty uliczne oraz oznakowanie. Przebudowywany zostanie odcinek ul. Jastrzębiej od skrzyżowania z ul. Rawicką w kierunku WSSE o długości ok 150 mb.

 

W dniu 28 grudnia 2017 roku podpisana została trójstronna umowa pomiędzy Gminą Rawicz (Zamawiającym), EIBEL Sp. z o. o. z siedzibą w Rawiczu (Partnerem) oraz Panem Markiem Żurkiem z firmy MAŻUR (Wykonawcą) na przebudowę ulicy Piłsudskiego w Rawiczu w ramach zadania budżetowego pn: „Budowa nawierzchni drogi przy ul. Piłsudskiego 44 b-c oraz wzdłuż działek 954/15 i 954/17 w Rawiczu”. W ramach tego zadania wykonany zostanie nieutwardzony odcinek ul. Piłsudskiego od ul. 11 Listopada do początku istniejącego chodnika przy bloku nr 44c.

Powyższe zadanie będzie realizowane na wniosek Firmy EIBEL Sp. z o. o., w ramach inicjatywy lokalnej.

Zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy Gmina Rawicz na zadanie wyda 94.900,92 zł, natomiast Partner – EIBEL Sp z o. o. jako wkład własny wnosi wykonany wcześniej odcinek sieci kanalizacji deszczowej i chodnika, dokumentację projektową oraz wkład gotówkowy w kwocie 15.000,00 zł.

Termin realizacji zadania uzależniony jest od wykonania przez ZWiK przebudowy istniejącej sieci wodociągowej biegnącej w tej ulicy.

 
DO GÓRY