Działając na podstawie art. 39 ust. 6 pkt 2 i ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku, o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 1440 ze zm.), informuję o zamiarze przystąpienia do realizacji następujących inwestycji:

·   przebudowa chodników na ul. 11 Listopada w Rawiczu,

·   przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu,

·   budowa ronda u zbiegu ulic, Piłsudskiego, Podmiejskiej i Alei Spacerowej w Rawiczu,

·   przebudowa ul. Piłsudskiego w Rawiczu,

W związku z powyższym istnieje możliwość zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Urząd Miejski Gminy Rawicz

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21

63-900 Rawicz