Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego w Sierakowie

Pełna nazwa jednostki: Gimnazjum w Sierakowie im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego
 
Adres: ul. Przyjemskiego 35, Sierakowo 63-900 Rawicz
Dyrektor szkoły: dr PIOTR MOSIEK
Kontakt: tel. +48 65 546 54 80
Strona internetowa: www.gimnazjum.rawicz.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: link do BIP
 
 
 

Rekrutacja 2015:

 

I.  Informacje ogólne:
 
Przebieg rekrutacji do gimnazjów
 
1. Rekrutacja do gimnazjów przebiega zgodnie z terminarzem rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 pozostającym załącznikiem nr 3 do Zarządzenia nr 110.1.1635.2014 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30.12.2014r. http://ko.poznan.pl/?page=rekrutacje_informator
2. Proces składania dokumentów do gimnazjów rozpoczyna się 27 kwietnia 2015r.
3. Aby zapisać kandydata do klasy I w gimnazjum obwodowym (zgodnie z miejscem zamieszkania) wystarczy pobrać i wypełnić formularz zgłoszenia.
4. Postępowanie rekrutacyjne do klas I dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest prowadzone, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Udział w postępowaniu rekrutacyjnym wymaga pobrania formularza wniosku o przyjęcie kandydata, wypełnienia i złożenia w sekretariacie wybranego gimnazjum.
5. Odpowiedni formularz - zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie kandydata można pobrać:
- w siedzibach gimnazjów,
- ze stron internetowych gimnazjów.
6. Formularze należy starannie wypełnić.
7. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną umieszczone na tablicach ogłoszeń w gimnazjach.
8. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną umieszczone na tablicach ogłoszeń w gimnazjach.
9. Szczegółowe informacje o kryteriach i terminach obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym są dostępne na stronach internetowych gimnazjów.
10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gimnazja będą jeszcze dysponowały wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.
 
Przed zapisaniem dziecka do gimnazjum lub złożeniem wniosku o przyjęcie do gimnazjum warto zapoznać się z ofertą edukacyjną gimnazjum.
 
 
Strony internetowe gimnazjów:
 
Gimnazjum nr 1 - www.gimnazjum1.rawicz.pl
Gimnazjum w Sierakowie - www.gimnazjum.sierakowo.prv.pl
 
DO GÓRY