Szkoła Podstawowa nr 5

Pełna nazwa jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. KAROLA KURPIŃSKIEGO Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W RAWICZU

Adres: ul. Szkolna 3, 63-900 Rawicz
Dyrektor szkoły: mgr MICHAŁ BRÓDKA
Kontakt z sekretariatem:
tel. 65 545-37-72 lub 65 545-37-21
fax: 65 545-37-72
Email: sp5@rawicz.pl
Strona www: www.sp5.rawicz.pl
Biuletyn informacji publicznej: link do BIP

Zaplecze techniczne:
W dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Karola Kurpińskiego z Oddziałami Przedszkolnymi w Rawiczu, na podstawie trwałego zarządu, znajduje się następujący majątek:

1. Budynki:
Budynek szkolny wraz z salą gimnastyczną
Budynek przedszkolny w Żołędnicy
Budynek przedszkolny w Dąbrówce
Budynek gospodarczy w Dąbrówce
 
2. Budowle:
Boisko szkolne
Ogrodzenie
Miasteczko ruchu drogowego
Boisko sportowe i rekreacyjne - ORLIK
Plac zabaw
 
3. Maszyny i urządzenia techniczne:
Monitoring
Sprzęt komputerowy
Piece grzewcze
 
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Karola Kurpińskiego z Oddziałami Przedszkolnymi w Rawiczu jest placówką publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Rawicz. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
 
 

Rekrutacja 2015:

 

I.  Informacje ogólne:
 
Przebieg rekrutacji do szkół podstawowych
 
1. Aby zapisać dziecko do klasy I w szkole obwodowej (zgodnie z miejscem zamieszkania) wystarczy pobrać i wypełnić formularz zgłoszenia. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 02 do 31 marca 2015r.
2. Postępowanie rekrutacyjne do klas I dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły jest prowadzone, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Udział w postępowaniu rekrutacyjnym wymaga pobrania formularza wniosku o przyjęcie dziecka, wypełnienia i złożenia w sekretariacie wybranej szkoły podstawowej.
3. Odpowiednie formularze - zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie dziecka można pobrać:
- w siedzibach szkół podstawowych,
- ze stron internetowych szkół podstawowych.
4. Formularze należy starannie wypełnić. W przypadku wniosków należy dołączyć wymagane oświadczenia i dokumenty.
5. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną umieszczone na tablicach ogłoszeń w poszczególnych szkołach.
6. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną umieszczone na tablicach ogłoszeń w poszczególnych szkołach.
7. Szczegółowe informacje o kryteriach i terminach obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym są dostępne na stronach internetowych szkół.
8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoły będą jeszcze dysponowały wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.
 
Przed zapisaniem dziecka do szkoły lub złożeniem wniosku o przyjęcie do szkoły warto zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół.
 
 
Strony internetowe dla szkół podstawowych:
 
Szkoła Podstawowa nr 1 - www.sp1.rawicz.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 - www.sp3.rawicz.pl
Szkoła Podstawowa nr 4 - www.sp4.rawicz.pl
Szkoła Podstawowa nr 5 - www.sp5.rawicz.pl
Szkoła Podstawowa nr 6 - www.sp6.rawicz.pl
Szkoła Podstawowa w Masłowie - www.spmaslowo.rawicz.pl
Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi - www.spzielonawies.edupage.org
Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej - www.spslupiakapitulna.rawicz.pl
 
DO GÓRY