Szkoła Podstawowa nr 4

Pełna nazwa jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO
 
Adres: ul. Broniewskiego 5, 63-900 Rawicz
Rok założenia: 1964 r.
Dyrektor szkoły: JUSTYNA SZAJERKA
Kontakt z sekretariatem: Tel/Fax - 65 545 20 14
E-mail: sp@rawicz.pl
Strona www: www.sp4.rawicz.pl
Biuletyn informacji publicznej: link do BIP
 
 
 
 
Zaplecze techniczne:
- budynek dwukondygnacyjny położony przy niezbyt ruchliwej ulicy, szkoła dysponuje 25 salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną, wielofunkcyjnymi boiskami, nowoczesną pracownią językową, pracownią komputerową z 24 stanowiskami z dostępem do internetu, pracownią komputerową dla klas I-III, salą plastyczno- techniczną, oraz miejscem do zabaw dla uczniów młodszych w ramach programu Radosna Szkoła mieszczącą się przy świetlicy szkolnej;
- liczba oddziałów: 26, w tym 6 oddziałów przedszkolnych, w tym 1 oddział w Szymanowie i 2 oddziały w Dębnie Polskim;
- boiska szkolne: oddzielne dla klas I-III i IV-VI;
- klasy sportowe: pływacka od klasy I do VI; lekkoatletyczna od klasy IVdo VI;

Rekrutacja 2015:

 

I.  Informacje ogólne:
 
Przebieg rekrutacji do szkół podstawowych
 
1. Aby zapisać dziecko do klasy I w szkole obwodowej (zgodnie z miejscem zamieszkania) wystarczy pobrać i wypełnić formularz zgłoszenia. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 02 do 31 marca 2015r.
2. Postępowanie rekrutacyjne do klas I dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły jest prowadzone, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Udział w postępowaniu rekrutacyjnym wymaga pobrania formularza wniosku o przyjęcie dziecka, wypełnienia i złożenia w sekretariacie wybranej szkoły podstawowej.
3. Odpowiednie formularze - zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie dziecka można pobrać:
- w siedzibach szkół podstawowych,
- ze stron internetowych szkół podstawowych.
4. Formularze należy starannie wypełnić. W przypadku wniosków należy dołączyć wymagane oświadczenia i dokumenty.
5. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną umieszczone na tablicach ogłoszeń w poszczególnych szkołach.
6. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną umieszczone na tablicach ogłoszeń w poszczególnych szkołach.
7. Szczegółowe informacje o kryteriach i terminach obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym są dostępne na stronach internetowych szkół.
8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoły będą jeszcze dysponowały wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.
 
Przed zapisaniem dziecka do szkoły lub złożeniem wniosku o przyjęcie do szkoły warto zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół.
 
 
Strony internetowe dla szkół podstawowych:
 
Szkoła Podstawowa nr 1 - www.sp1.rawicz.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 - www.sp3.rawicz.pl
Szkoła Podstawowa nr 4 - www.sp4.rawicz.pl
Szkoła Podstawowa nr 5 - www.sp5.rawicz.pl
Szkoła Podstawowa nr 6 - www.sp6.rawicz.pl
Szkoła Podstawowa w Masłowie - www.spmaslowo.rawicz.pl
Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi - www.spzielonawies.edupage.org
Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej - www.spslupiakapitulna.rawicz.pl
 
DO GÓRY