Szkoła Podstawowa nr 1

Pełna nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa nr 1 w Rawiczu
 
Adres: ul. Mickiewicza 16, 63-900 Rawicz
Rok założenia: 1920 r.
Dyrektor szkoły: mgr JAGNA DYBCZYŃSKA - GRZEŚKOWIAK
Kontakt z sekretariatem:
poniedziałek - piątek 7.00-15.00
tel. 65 545-27-41
fax: 65 546-72-13
Strona www: www.sp1.rawicz.pl
Biuletyn informacji publicznej: link do BIP
 
Zaplecze techniczne:
- 10 sal lekcyjnych, wyposażonych w projektory, ekrany, tablice interaktywne, laptopy, pomoce dydaktyczne
- dwie oddzielne, przestronne sale dla oddziałów przedszkolnych, wyposażone w pomoce i sprzęt dostosowany do dzieci młodszych
- pracownia  komputerowa z dostępem do internetu
- multimedialna pracownia języków obcych
- biblioteka oraz Centrum Informacji Multimedialnej
- bezprzewodowy internet
- świetlica ze stołówką, czynna codziennie od 6.30 do 16.00
- Zespół Boisk Sportowych „Orlik” im. T. Konata
- plac zabaw dla dzieci
 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Rawiczu mieści się w centrum miasta. Cały obszar placówki ogrodzony. Szkoła jest monitorowana wewnątrz i zewnątrz 24 godziny na dobę.
Szkoła należy do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie.
 
 

Rekrutacja 2015:

 

I.  Informacje ogólne:
 
Przebieg rekrutacji do szkół podstawowych
 
1. Aby zapisać dziecko do klasy I w szkole obwodowej (zgodnie z miejscem zamieszkania) wystarczy pobrać i wypełnić formularz zgłoszenia. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 02 do 31 marca 2015r.
2. Postępowanie rekrutacyjne do klas I dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły jest prowadzone, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Udział w postępowaniu rekrutacyjnym wymaga pobrania formularza wniosku o przyjęcie dziecka, wypełnienia i złożenia w sekretariacie wybranej szkoły podstawowej.
3. Odpowiednie formularze - zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie dziecka można pobrać:
- w siedzibach szkół podstawowych,
- ze stron internetowych szkół podstawowych.
4. Formularze należy starannie wypełnić. W przypadku wniosków należy dołączyć wymagane oświadczenia i dokumenty.
5. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną umieszczone na tablicach ogłoszeń w poszczególnych szkołach.
6. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną umieszczone na tablicach ogłoszeń w poszczególnych szkołach.
7. Szczegółowe informacje o kryteriach i terminach obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym są dostępne na stronach internetowych szkół.
8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoły będą jeszcze dysponowały wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.
 
Przed zapisaniem dziecka do szkoły lub złożeniem wniosku o przyjęcie do szkoły warto zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół.
 
 
Strony internetowe dla szkół podstawowych:
 
Szkoła Podstawowa nr 1 - www.sp1.rawicz.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 - www.sp3.rawicz.pl
Szkoła Podstawowa nr 4 - www.sp4.rawicz.pl
Szkoła Podstawowa nr 5 - www.sp5.rawicz.pl
Szkoła Podstawowa nr 6 - www.sp6.rawicz.pl
Szkoła Podstawowa w Masłowie - www.spmaslowo.rawicz.pl
Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi - www.spzielonawies.edupage.org
Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej - www.spslupiakapitulna.rawicz.pl
 
DO GÓRY