Przedszkole nr 1

Pełna nazwa jednostki: Przedszkole nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu
 
Adres: Wały Powstańców Wielkopolskich 2, 63-900 Rawicz
Rok założenia: 1945 r.
Dyrektor szkoły: Małgorzata Szymkowiak
Kontakt z sekretariatem: tel. 65 545 23 32, 65 546 73 69
Email: przedszkole1@rawicz.pl
Strona www: www.przedszkole1.rawicz.pl
Biuletyn informacji publicznej: link do BIP

 

Zaplecze techniczne:

- Przedszkole posiada 5 sal dydaktycznych, salę do zajęć z rytmiki lub innych zajęć dodatkowych, gabinet logopedy oraz higienistki przedszkolnej i zaplecze administracyjne.
- Barwne, słoneczne, wesołe sale zachęcają do podejmowania różnorodnej aktywności dziecięcej. Wszystkie nauczycielki pracują z dziećmi stosując nowatorskie metody pracy.
- Posiadamy duży, zielony, dobrze zacieniony plac zabaw znajdujący się z dala od ulicznego zgiełku.


Rekrutacja 2015:

 

I.  Informacje ogólne:
 
Przebieg rekrutacji do przedszkoli
 
1. Należy zapoznać się z ofertą organizacji pracy placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz na rok szkolny 2015/2016 oraz ofertami edukacyjnymi placówek dostępnymi na stronach internetowych.
2. Należy pobrać wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola:
- ze stron internetowych: Gminy Rawicz lub przedszkoli
- w przedszkolach
- w Biurze Obsługi Klienta UMG Rawicz.
3. Należy starannie wypełnić wniosek oraz dołączyć do niego wymagane oświadczenia i dokumenty.
4. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta UMG Rawicz w terminie od 02 do 31 marca 2015r.
5. Wniosek może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych placówek, przy czym w każdym wniosku trzeba określić tę samą kolejność wybranych placówek w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
6. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną umieszczone na tablicach ogłoszeń w poszczególnych przedszkolach dnia 13 kwietnia 2015r. o godz. 8.00.
7. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną umieszczone na tablicach ogłoszeń w poszczególnych przedszkolach dnia 27 kwietnia 2015r. o godz. 13.00.
8. Szczegółowe informacje o kryteriach i terminach obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym są dostępne na stronach internetowych przedszkoli.
9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola będą jeszcze dysponowały wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające w terminie od 17 do 25 sierpnia 2015r.
 
 
II.  Pobierz dokumenty:
 
1. wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
2. załączniki:
- oświadczenie o wielodzietności/samotnym wychowywaniu
- oświadczenie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego lub pobieraniu nauki w systemie dziennym (załącznik nr 1),
- kopia deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata,
- oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do  funkcjonującej w pobliżu szkoły (załącznik nr 3),
- oświadczenie rodzica/ów zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu  dziecka w przedszkolu (załącznik nr 4),
- oświadczenie rodzica/ów o miejscu zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której znajduje się przedszkole/oddział przedszkolny (załącznik nr 6),
- oświadczenie rodzica/ów o miejscu zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/gospodarstwa rolnego/pobieraniu nauki w systemie dziennym poza miejscem zamieszkania (załącznik nr 7).
 
 
 
DO GÓRY