Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację Gminie Rawicz na realizację zadania: "Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych w Masłowie, Sarnówce i Dębnie Polskim" w wysokości 30.000,00 zł w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" w Programie Wielkopolska Odnowa wsi 2013 - 2020".

W Masłowie projekt przewiduje wykonanie nawierzchni boiska z kostki betonowej, zakup i montaż 2 koszty do koszykówki na stojaku jednosłupowym, zakup i montaż 4 lamp LED w celu oświetlenia boiska oraz postawienie koszy na śmieci.

W Sarnówce zostanie wykonany podest sceniczny, zakupione urządzenia sportowo rekreacyjne siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw: surfer, orbitrek i rower na pylonie, krzesło do wyciskania wraz z wyciągiem górnym na pylonie, bujaki na sprężynie: "konik", "kwiatuszek", huśtawka "ważka", huśtawka podwójna i karuzela wraz z regulaminem placu zabaw. Ponadto na terenie sołectwa zostaną posadzone krzewy. Ponadto do nowo wybudowanej świetlicy zostanie zakupione 8 kompletów ośmioosobowych stołów wraz z krzesłami.

W Dębnie Polskim za budynkiem świetlicy wiejskiej  powstanie drewniana altana o wymiarach 4x5m.

Udział mieszkańców w projekcie polega na przygotowaniu terenu pod inwestycję oraz nasadzeniu zieleni.

Całkowita wartość zadania wynosi 107.899,71 zł, w tym wkład finansowy pochodzący z budżetu Gminy Rawicz: 60.899,71 zł i Funduszu Sołeckiego - 17.000,00 zł. Projekt zostanie zrealizowany do końca października 2017 r.

 
 

 

        
 
Dnia 31 października 2016r. zakończyły się prace związane z realizacją projektu pn.”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – centrum spotkań i rekreacji w Załęczu, Ugodzie, Szymanowie i Łaszczynie” w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
 
Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
 
W Szymanowie zamontowano piłkochwyt i posiano trawę na boisku przy świetlicy wiejskiej.
W Ugodzie utwardzono wjazd na teren świetlicy z kostki brukowo-betonowej, posadzono krzewy - tuje oraz zamontowano kosze i ławki wokół placu zabaw. 
W Załęczu zamontowano trzy podwójne urządzenia siłowni zewnętrznej, takie jak: wioślarz z wyciągiem górnym, surfer z twisterem oraz biegacz z orbitrekiem.
Natomiast w Łaszczynie za terenem świetlicy wiejskiej wokół stawu posadzono lipy drobnolistne, krzewy śnieguliczki, zamontowano kosze na śmieci i ławki, a na wyposażenie świetlicy zakupiono ławo stoły. Ponadto w całej miejscowości posadzono lawendę. 
Wartość całego projektu wyniosła 34.722,17 zł brutto, w tym: dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - 15.638,00 zł, fundusz sołecki sołectw -  5.818,00 zł, środki własne Gminy -  9.411,17 zł. Wkład własny i rzeczowy mieszkańców wyniósł 3.855,00 zł.
 

Sołectwa z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020” ze strategiami

 

   
Wszystkie osiem sołectw należące do programu „Wielkopolska Odnowa wsi 2013-2020” posiadają już strategie rozwoju wsi na lata 2013-2020.
 
W tym roku do sołectw Załęcze, Ugoda, Łaszczyn, Szymanowo, dołączyły Żylice, Kąty, Sarnówka i Łąkta. Strategie rozwoju sołectw zostały wypracowane przez Grupy Odnowy Wsi na dwudniowych warsztatach w lipcu 2016 roku przy pomocy moderatorów certyfikowanych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Posiadanie takich strategii na najbliższe lata pozwoli Gminie Rawicz uzyskać dodatkowe punkty w aplikowaniu o środki zewnętrzne dla tych sołectw w konkursach: „Pięknieje Wielkopolska Wieś” oraz „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” ogłaszanych co roku przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
 
DO GÓRY