Wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Ugodzie

 

W listopadzie 2018r. zakończyła się realizacja projektu pn.”Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ugodzie, gmina Rawicz zrealizowanego w ramach VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

Świetlice wiejskie w Załęczu i Sarnówce z dofinansowaniem.

 

Dnia 26 października 2018r.  zakończyły się prace związane z budową świetlic wiejskich (etap 1) w Załęczu i Sarnówce w ramach projektów pn.”Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Załęczu” oraz „Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Sarnówce” realizowane w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Dofinansowanie na świetlice wiejskie w Sarnówce i Załęczu

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Gminie Rawicz dotację na realizację inwestycji w świetlicach wiejskich oraz na terenie przyległym w Sarnówce i Załęczu w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś, w programie "Wielkopolska Odnowa Wsi". Na 128 dotowanych sołectw w Wielkopolsce projekty Gminy Rawicz zajęły wysokie 22. i 23. miejsce.

Świetlica wiejska w Ugodzie z dofinansowaniem na wyposażenie

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwała z dnia 24 września 2018r. przyznał Gminie Rawicz 5.000,00 zł dofinansowania na realizację projektu: "Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ugodzie, gmina Rawicz" w VI edycji konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".

Spotkajmy się w świetlicy w Załęczu

 

W grudniu 2017r. zakończyła się realizacja projektu pn.”Spotkajmy się w świetlicy w Załęczu zrealizowanego w ramach V edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Umowę o udzielenie pomocy finansowej nr DR 400/2017 podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dnia 13.11.2017r.

DO GÓRY