Zakończenie projektu "Zadrzewienia śródpolne traktu Sczanieckich w Łaszczynie, gmina Rawicz”

Zakończyły się prace związane z nasadzeniami drzew w Łaszczynie w ramach projektu pn.”Zadrzewienia śródpolne traktu Sczanieckich w Łaszczynie, gmina Rawicz”. Posadzono 50 szt. lipy drobnolistnej, 50 szt. jesiona wyniosłego oraz 20 szt. glediczii trójcierniowej po obu stronach drogi śródpolnej w Łaszczynie do drogi głównej byłej S5.  Materiał szkółkarski dostarczyła Szkółka Drzew i Krzewów Tomasza Antkowiaka z Grądzika k/Żmigrodu, a drzewka posadzili pracownicy  zieleni miejskiej z Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu. 
Wartość zadania wyniosła 24.000,00 zł brutto, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 12.000,00 zł.
 
www.wfosgw.poznan.pl