Zadrzewienia śródpolne traktu Sczanieckich w Łaszczynie

Projekt pod nazwą: „Zadrzewienia śródpolne traktu Sczanieckich w Łaszczynie, gmina Rawicz“ o wartości 24 000,00 zł  uzyskał dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 12 000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia w listopadzie br. zostanie posadzone łącznie 120 szt. drzewek: glediczia trójcierniowa, lipa drobnolistna i jesion wzdłuż alei prowadzącej do dworku Sczanieckich w Łaszczynie. Drzewka dostarczy Szkółka Drzew i Krzewów, Tomasz Antkowiak, Grądzik k. Żmigrodu.

DO GÓRY