Dotacja na renowację stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Kultury w Rawiczu

Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą z dnia 29 kwietnia 2019r. przyznał Domowi Kultury dotację w wysokości 20.000,00 zł na realizację projektu "Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz detali architektonicznych w zabytkowym Domu Kultury w Rawiczu" w ramach "Konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego w 2019r." Zadanie zostanie wykonane w 2019r.

DO GÓRY