Monitoring w centrum Rawicza z dofinansowaniem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

                               

Projekt opracowany przez Gminę Rawicz we współpracy z Akademią Górniczo - Hutniczą w Krakowie pn. "Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz" o wartości 1.261.765,60 zł i wnioskowanej kwocie dofinansowania 1.135.589,04 zł uzyskał dofinansowanie w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
 
Zadanie przygotowywane od 2017 roku uzyskało wsparcie w ramach konkursu "Human Smart Cities -Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" i znalazło się wśród 15 laureatów - miast średnich w stosunku do 29 miast zgłoszonych w tej kategorii. W ramach projektu przewidziano wykonanie modułowego systemu "Bezpieczne miasto" na który składają się: 1) moduł monitoringu wizyjnego umożliwiającego sterowanie ruchem miejskim i informowania o wolnych miejscach postojowych; 2) moduł oświetleniowy bazujący na oprawach LED i dostosowujący natężenie światła do warunków otoczenia; 3) moduł jakości powietrza obejmujący zakup i montaż 6 stacji monitorujących stężenie pyłów zawieszonych - PM 2.5 oraz PM 10. System będzie zarządzany elektronicznie w siedzibie Gminy oraz umożliwi zgłaszanie awarii z poziomu aplikacji na smartfona. Zadanie przy współudziale mieszkańców zostanie zrealizowane w latach 2019 - 2021.