Droga Izbice - Żylice oraz zadrzewienia śródpolne przy drogach gminnych z dotacji Województwa Wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 26 marca 2018 r. przyznał dotacje w ramach podziału środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych oraz zakup sadzonek drzew miododajnych na realizację następujących przedsięwzięć:
 
1. Przebudowa drogi Izbice - Żylice z gruntowej na utwardzoną tłuczniem granitowym. Szacowana kwota zadania: 430.000,00 zł, otrzymana dotacja: 118.500,00 zł
2. Zakup sadzonek drzew miododajnych (80 szt.): Lokalizacje: Szymanowo -  droga w kierunku Dębna Polskiego (lipa drobnolistna), droga w kierunku stacji przeładunkowej odpadów w Rawiczu (klon polny), ścieżka rowerowa do Rawicza - Sarnowy (lipa drobnolistna). Łączna kwota zadania  20.160,00 zł. Otrzymana dotacja: 18.144,00 zł. Drzewka zostaną posadzone przez Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu.
 
Wkład własny na powyższe zadania będzie pochodził z budżetu Gminy Rawicz. Zadania zostaną wykonane w 2018 r.
 
DO GÓRY