Monitoring w centrum Rawicza z dofinansowaniem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

                               

Projekt opracowany przez Gminę Rawicz we współpracy z Akademią Górniczo - Hutniczą w Krakowie pn. "Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz" o wartości 1.261.765,60 zł i wnioskowanej kwocie dofinansowania 1.135.589,04 zł uzyskał dofinansowanie w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
 
Zadanie przygotowywane od 2017 roku uzyskało wsparcie w ramach konkursu "Human Smart Cities -Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" i znalazło się wśród 15 laureatów - miast średnich w stosunku do 29 miast zgłoszonych w tej kategorii. W ramach projektu przewidziano wykonanie modułowego systemu "Bezpieczne miasto" na który składają się: 1) moduł monitoringu wizyjnego umożliwiającego sterowanie ruchem miejskim i informowania o wolnych miejscach postojowych; 2) moduł oświetleniowy bazujący na oprawach LED i dostosowujący natężenie światła do warunków otoczenia; 3) moduł jakości powietrza obejmujący zakup i montaż 6 stacji monitorujących stężenie pyłów zawieszonych - PM 2.5 oraz PM 10. System będzie zarządzany elektronicznie w siedzibie Gminy oraz umożliwi zgłaszanie awarii z poziomu aplikacji na smartfona. Zadanie przy współudziale mieszkańców zostanie zrealizowane w latach 2019 - 2021.

Szkolenia komputerowe dla mieszkańców gminy Rawicz

Gmina Rawicz we współpracy z Fundacją Promocji Gmin Polskich w Warszawie zrealizuje projekt pod nazwą: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Przewiduje się przeprowadzenie 11 dwudniowych szkoleń dla 11 grup mieszkańców gminy Rawicz z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych: "Rodzic w sieci", "Biznes w sieci", "Moje finanse i transakcje w sieci", "Kultura w sieci", Rolnik w sieci", "Tworzę własną stronę internetową oraz działam w sieciach społecznościowych". Łącznie w projekcie udział wezmą 132 osoby w wieku powyżej 25 lat, w tym około 7 osób niepełnosprawnych.  Projekt o wartości 67.980 zł jest  finansowany w 100% ze środków finansowych Unii Europejskiej. Termin realizacji: luty 2019 - luty 2020. Zakup 12 komputerów, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu oraz Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi.

Partnerska Inicjatywa Miast w Rawiczu, Bojanowie i Żmigrodzie

W dniach 26 – 28 września w Rawiczu odbyły się warsztaty „Partnerskiej Inicjatywy Miast”, Sieć Jakość Powietrza – Czysty Oddech Miasta, przy współudziale przedstawicieli organizatora – Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz eksperta z Politechniki Warszawskiej pana Artura Badydy – opiekuna naukowego sieci. Przypomnijmy, liderem przedsięwzięcia jest Nowy Sącz natomiast partnerami: Toruń, Opalenica, Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, Kudowa-Zdrój, Rawicz, Pszczyna, Bojanowo, Żmigród, Nowa Ruda i Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. We wrześniu do partnerów dołączyła Skawina. Partnerska Inicjatywa Miast ma na celu wypracowanie dokumentu strategicznego Miejskiej Inicjatywy Działania (MID) dla każdego z miast, który będzie podsumowaniem wymiany wiedzy i doświadczeń. Zawartość MID będzie podstawą ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne na opisane w nim zadania.

Droga Żylice - Izbice zakończona

Dnia 07.09.2018r zakończono i odebrano zadanie pn.  "Przebudowa drogi gminnej nr 810644P na odcinku Izbice - Żylice". Inwestycję polegającą na przebudowie drogi z gruntowej na utwardzoną tłuczniem granitowym na odcinku około 1,27km wykonywała firma Usługi Ogólnobudowlane Anna Chleboś za kwotę 298.982,25zł.
 

 

Zadanie zrealizowano w ramach środków pochodzących z dotacji budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 118.500,00zł.

 

Ulica Bociania w Masłowie zostanie rozbudowana

Wojewoda Wielkopolski przyznał Gminie Rawicz dotację w wysokości 1.863.183,00zł na realizację zadania pod nazwą: Rozbudowa ulicy Bocianiej w Masłowie o wartości 3.105.305,57zł w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej", którego pierwsza edycja została uruchomiona w 2018r.

DO GÓRY