Przebudowa drogi z Zielonej Wsi do Dębna Polskiego

  

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dniu 27 marca br. przyznał Gminie Rawicz dotację celową w kwocie 116.250,00 zł na przebudowę drogi od Zielonej Wsi do Dębna Polskiego.

Na odcinku 1,15 km droga zostanie utwardzona  nawierzchnią z tłucznia granitowego. Prace obejmują także obsługę geodezyjną i powykonawczą. 

Szacowana wartość inwestycji  to 201.239,39 zł. Planowane zakończenie projektu nastąpi w listopadzie 2017 r.

 

 

 

 

Nowa jezdnia i chodnik na drodze w Szymanowie

W sierpniu br. zakończyła się  przebudowa 0,27km drogi gminnej nr 810703P we wsi Szymanowo od ul. Platanowej do końca zabudowań.

W ramach inwestycji została wykonana nawierzchnia jezdni i chodnika z kostki brukowej oraz odwodnienie drogi. Wykonawcą robót budowlanych była firma PUB „BRUKPOL” S.C. z m. Strzelce Wielkie. Roboty zostały przeprowadzone w miesiącach kwiecień - sierpień 2016r.

Koszt robót budowlanych wyniósł 325.967,36 zł, w tym 63.000,00 zł wyniosło dofinansowanie jakie Gmina Rawicz uzyskała na realizację powyższego zadania ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

 

DO GÓRY