Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński, przyznał dofinansowanie w wysokości 300.000,00 zł na renowację obiektów Domu Kultury w Rawiczu w ramach konkursu "Ochrona Zabytków 2018".

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 26 marca 2018 r. przyznał dotacje w ramach podziału środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych oraz zakup sadzonek drzew miododajnych na realizację następujących przedsięwzięć:

Gmina Rawicz w Partnerskiej Inicjatywie Miast

Dnia 27 września br. Ministerstwo Rozwoju poinformowało o zakwalifikowaniu Gminy Rawicz do III sieci tematycznej "Jakość powietrza" w Partnerskiej Inicjatywie Miast (PIM), będącej jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) zaakceptowanej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017r.
 
Projekt "Rowerowej S5" zgłoszony wraz z Gminami: Bojanowo i Żmigród ma na celu rozwijanie istniejącej  i projektowanej infrastruktury dróg technicznych przy drodze szybkiego ruchu S5 na rzecz zwiększania z jej korzystania na rzecz niespalinowych jednośladów. Zamiar ten ma zostać osiągnięty poprzez wypracowanie wraz z Liderem i Partnerami dokumentacji w tym Miejskiej Inicjatywy Działania oraz Planu Ulepszeń będącej praktycznym modelem instytucjonalnym współpracy, propozycją rozwiązania połączenia istniejących i projektowanych dróg technicznych drogi S5 z pozostałym układem komunikacyjnym pojazdów niespalinowych w makroregionie i całej Polsce oraz zbiorem rekomendacji i rozwiązań strategicznych dla Ministerstwa Rozwoju w celu późniejszego wsparcia inwestycji komunikacyjnych Samorządów promujących ruch rowerowy.

BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

Pod koniec grudnia 2017r. Gmina Rawicz zakończyła realizację zadania pn.” Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Rawiczu”.

Dnia 8 września 2017r. Gmina Rawicz podpisała porozumienie z Wojewodą Wielkopolski  o realizacji zadania zgłoszonego do "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017" koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zadanie o całkowitej  wartości 150.158,40 zł uzyskało dotację celową w wysokości 100.000,00 zł.

Przedsięwzięcie polegało na modernizacji 6 przejść dla pieszych w Rawiczu w następujących lokalizacjach:

1.      ul. Piłsudskiego - przejście z marketu Biedronka w kierunku budynku poczty Polskiej;

2.      ul. Piłsudskiego - przy skrzyżowaniu z ul. Podmiejską i przed alejką prowadzącą do dworca kolejowego PKP;

3.      ul. Wały Dąbrowskiego - zejście z Plant Jana Pawła II w kierunku Szkoły Podstawowej nr 6;

4.      ul. Wały Dąbrowskiego - zejście z Plant Jana Pawła II w kierunku Szkoły Podstawowej nr 3;

5.      ul. Bohaterów Westerplatte - na wysokości marketu POLO;

6.      ul. Targowa - przejście do marketów Intermarche i Bricomarche.

W ramach inwestycji dla każdej z sześciu dofinansowanych lokalizacji przejść dla pieszych  wykonano: projekt oświetlenia i organizacji ruchu, montaż 2 lamp LED wraz z przyłączem energetycznym, montaż elementów odblaskowych w jezdni poprawiających widoczność przejść, malowanie pasów i montaż oznakowania pionowego. Prace zostały wykonane w terminie 29.09.-20.12.2017r. przez firmę FHU ELMUS z Rawicza.

Projekt również włączył do współpracy Komendę Powiatową Policji w Rawiczu, która przeprowadziła w przedszkolach i szkołach podstawowych wykłady na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zadanie stanowiło wsparcie dla dotychczasowych działań placówek edukacyjnych zatrudniających opiekuna/strażnika uczniów przechodzących przez jezdnię w kierunku szkoły.

Celem w/w projektu było zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego tj. pojazdów i pieszych w obrębie istniejących przejść dla pieszych.

Link do programuhttp://www.poznan.uw.gov.pl/konkursy-ministerialne/razem-bezpieczniej-im-wladyslawa-stas

Przejścia dla pieszych w Rawiczu z dotacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Dnia 8 września br. Wojewoda Wielkopolski podpisał z Gminą Rawicz porozumienie o realizacji zadania zgłoszonego do "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017" koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zadanie o całkowitej szacowanej wartości 141,172,00 zł uzyskało dotację celową w wysokości 100.000,00 zł.

Przedsięwzięcie obejmuje modernizację 6 przejść dla pieszych w Rawiczu w następujących lokalizacjach:

1. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - przejście z marketu Biedronka w kierunku budynku poczty Polskiej oraz przy skrzyżowaniu z ul. Podmiejską i przed alejką prowadzącą do dworca kolejowego PKP;

2. ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego - zejście z Plant Jana Pawła II w kierunku Szkoły Podstawowej nr 6 oraz zejście z Plant Jana Pawła II w kierunku Szkoły Podstawowej nr 3;

3. ul. Bohaterów Westerplatte - na wysokości marketu POLO;

4. ul. Targowa - przejście do marketów Intermarche i Bricomarche.

W ramach inwestycji dla każdej z sześciu dofinansowanych lokalizacji przejść dla pieszych zostaną wykonane: projekt oświetlenia i organizacji ruchu, montaż 2 lamp LED wraz z przyłączem energetycznym, montaż elementów odblaskowych w jezdni poprawiających widoczność przejść, malowanie pasów farbą chemoutwardzalną i montaż oznakowania pionowego. Prace zostaną wykonane w 2017 r.

Projekt włącza do współpracy Komendę Powiatową Policji w Rawiczu, która przeprowadzi w szkołach podstawowych i gimnazjalnych wykłady na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zadanie stanowi wsparcie dla dotychczasowych działań placówek edukacyjnych zatrudniających opiekuna/strażnika uczniów przechodzących przez jezdnię w kierunku szkoły.

 

DO GÓRY