Żylice - wieś z jajem

Zakończyły się prace budowlane przy remoncie świetlicy wiejskiej w Żylicach w ramach zadania „Żylice – wieś z jajem”. Wykonawcą prac była Firma Handlowo – Usługowa Marian Bzdęga z Pępowa.

 

Zakończyły się prace budowlane przy remoncie świetlicy wiejskiej w Żylicach w ramach zadania „Żylice – wieś z jajem”. Wykonawcą prac była Firma Handlowo – Usługowa Marian Bzdęga z Pępowa.

Udział w pracach brali również mieszkańcy Żylic pod kierunkiem pani Sołtys Krystyny Zaporowskiej. Mieszkańcy wykonywali roboty związane z zagospodarowaniem terenu pod nasadzenie drzewek i pod plac zabaw. 

W ramach zadania wyremontowano pomieszczenia świetlicy, wymieniono pokrycie dachu, postawiono wiatę drewnianą, dwie altany biesiadne, położono chodnik z kostki brukowej betonowej, zagospodarowano plac w małą architekturą ( plac zabaw, ławki, miejsce do grillowania, nasadzono roślinność) i zakupiono wyposażenie do świetlicy.

Koszt całego przedsięwzięcia wraz z wkładem własnym mieszkańców wyniósł 198 524,19zł, w tym prace budowlane 156 149,40zł.

Projekt pn. „Żylice – wieś z jajem” został współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w wysokości 40 000,00zł i zrealizowany w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.