Dotacje otrzymane przez Gminę Rawicz

UMG Rawicz zgłosił projekty do dofinansowania i otrzymał dotacje z funduszy strukturalnych na następujące inwestycje: 1. „Budowa Gimnazjum i Środowiskowej Hali Sportowej w Sierakowie”. Dotację celową otrzymano w ramach Kontraktu Wojewódzkiego (umowa między Wojewodą Wielkopolskim a samorządem Miasta i Gminy Rawicz) i wynosiła 162.016,16 zł. W ramach zadania wybudowano nowoczesny budynek dydaktyczny o wysokiej estetyce, do którego uczęszcza aktualnie 858 uczniów. Szkołę wyposażono w nowoczesne pracownie językowe oraz informatyczne.

Do użytku oddano również środowiskową halę sportową o powierzchni 1.153,80 m2, z czego 321,12 m2 to trybuny, które spełniają wszelkie standardy, dzięki czemu możliwe jest rozgrywanie na hali meczów w piłkę ręczną, siatkowa, koszykową oraz tenisa ziemnego o randze wyższej niż szkolna.

2.  „Remont nawierzchni boiska oraz wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Zielonej Wsi”. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim i obejmował wymianę 340 m2 nawierzchni boiska szkolnego oraz 30 szt. okien. Koszt całkowity projektu wyniósł: 48.979,01zł a jego dofinansowanie z PAOW wyniosło: 19.591,00 zł.

3.  „Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów na terenach wiejskich Gminy Rawicz”. Gmina Rawicz uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację projektu z zakresu ochrony środowiska w wysokości 9.260,- zł. Projekt, którego wartość wyniosła 19.260,- zł, obejmował zakup 18 szt. pojemników 1100 litrów na odpady plastikowe oraz 18 szt. pojemników o pojemności 1100 litrów na odpady szklane. Kontenery usytuowano w następujących wsiach: Dąbrówka, Dębno Polskie, Iźbice, Łaszczyn, Masłowo, Sarnówka, Sierakowo, Sikorzyn, Słupia Kapitulna, Stwolno, Szymanowo, Ugoda, Wydawy, Załęcze, Zawady, Zielona Wieś, Żołędnica oraz Żylice.

4. „Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ZPB Karczmarek do przejazdu kolejowego Wrocław-Poznań”. Pomoc finansowa została udzielona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych – Program SAPARD w wysokości 425.681,59 zł.

5. Gmina Rawicz podpisała umowę z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsi Masłowo gm. Rawicz – etapy robót budowlanych 1-2”. Zadanie to w 75% zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 10% z budżetu państwa. Koszt całej inwestycji wyniósł 1.799.745,78 zł

  • Inwestycja rozpoczęła się  02.06.2005r. a zakończyła dnia  31.07.2006r.
  • Etapy robót obejmowały roboty kanalizacyjne, wodociągowe i drogowe w następujących ulicach:
  • Etap 1 : Jaśminowa od Chabrowej do PKP, Chabrowa, Matejki od Chabrowej do Kossaka, Gierymskiego, Styki, Wyczółkowskiego, Malczewskiego, Kossaka
  • Etap 2: Matejki od Chabrowej do PKP oraz Chełmońskiego.

6. „ Rozwój infrastruktury i otwarcie kina Promień w Rawiczu”. Dofinansowanie otrzymano z Ministerstwa Kultury w ramach programu operacyjnego pn. „Rozwój kin i dystrybucje filmu” Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 100.000 zł . Wartość całkowita inwestycji wynosi około 318.000 zł. W ramach tego zadania: zakupiono wyposażenie kino techniczne (projektor, ekran, sprzęt nagłośnieniowy), projektor do prezentacji multimedialnych, nagłośnienie konferencyjne, wyposażenie meblowe oraz wykonano różne prace elektryczne.

7. „Zakup komputerów do szkolnej pracowni informatycznej w Gimnazjum nr 1 w Rawiczu”. Dofinansowanie zostało udzielone w ramach kontraktu wojewódzkiego. Otrzymana kwota wynosiła 21 994,00 zł a całkowita wartość zadania 43 988,00 zł. W wyniku tego zadania w listopadzie 2005r. zakupiono 13 komputerów, 2 drukarki i 1 projektor. 8.  „Remont basenu  w Rawiczu”. Dofinansowanie zostało udzielone w ramach kontraktu wojewódzkiego. Otrzymana kwota wynosiła 10.000 zł a całkowita wartość zadania 98 986,48 zł. W wyniku tego zadania wymieniono m.in. płytki w części mokrej, spoiny w niecce, słupki startowe, przemalowano ściany i balustrady oraz wyremontowano taras, schody wejściowe i podjazd dla niepełnosprawnych.

DO GÓRY