Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz

Burmistrz Gminy Rawicz zawiadamia o konsultacjach społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz w dniach 11-17 lipca 2017 r. Szczegóły w opublikowanym Zarządzeniu. Projekt dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz zamieszczono poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Uwagi do dokumentu można zgłaszać na załączonym formularzu i wysłać na adres fundusze@rawicz.eu

 

Konsultacje społeczne - obszary rewitalizowane

 
 
Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Rawicz. Zebranie informacyjne dla mieszkańców Gminy Rawicz odbędzie się 27 czerwca 2017r o g. 16.30 w sali widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu.
 
 

Trwają prace budowlane w budynkach oświatowych Gminy

 

Gmina Rawicz realizuje projekty pn. "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole" oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rawicz” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

W budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 w Rawiczu Sarnowie wykonano prace związane z wymianą dachu i dociepleniem budynku oraz elewacyjne. Trwają prace dociepleniowe na budynku szkoły oraz modernizacja węzła cieplnego i rozprowadzanie instalacji cieplnej.

W budynku przedszkola przy ul. Armii Krajowej 3 w Rawiczu  zostały docieplone i  pomalowane elewacje. Trwają prace związane z rozprowadzeniem  centralnego ogrzewania i wykończeniowe.

Przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu została wybudowana nowa część budynku przedszkola i klatka schodowa. Budynek został docieplony i otynkowany. Trwają prace dociepleniowe i obróbki blacharskie dachu oraz montaż rynien. W trakcie są roboty wykończeniowe wewnątrz budynku -  układane są płytki ceramiczne i wykonywane prace szpachlarsko-malarskie. Trwa zagospodarowanie terenu wokół budynku. 

Konkurs plastyczny - REWITALIZACJA

 

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza konkurs plastyczny "Gmina Rawicz otwarta na rewitalizację".

UWAGA! Wydłużono termin zgłoszeń.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił pierwszy z trzech programów priorytetowych skierowanych do osób fizycznych:
 
1) „OZE - 2017" dotyczący inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
(nabór rozpoczął sie 2 stycznia - oto szczegóły: www.wfosgw.poznan.pl/strona-glowna/nabor-wnioskow-dla-osob-fizycznych.html)
 
Planowane są dwa kolejne:
„TERMO - 2017" związany z termomodernizacją budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z możliwością uzupełnienia o modernizację lub wymianę źródła ciepła wraz z modernizacją lub wymianą instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz możliwością zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii;
„PIECYK - 2017" na wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych.
 
Terminy ich ogłoszenia znajdą Państwo TUTAJ
Formą pomocy finansowej w Programach mają być pożyczki z możliwością częściowego umorzenia, udzielane na okres do 15 lat. Oprocentowanie dla „Termo - 2017" oraz „Piecyk - 2017" ma wynieść 2,8% w stosunku rocznym, a dla „OZE - 2017" - 1% w stosunku rocznym.
 
Na szczegółowe i ostateczne warunki i zasady wsparcia w ramach powyższych Programów należy poczekać do momentu ogłoszenia naborów i opracowania Regulaminów przez WFOŚiGW w Poznaniu. Aktualne informacje będą udostępniane na stronie www.wfosgw.poznan.pl
DO GÓRY