Gmina Rawicz otrzyma wsparcie na aktualizację Planu Mobilności Miejskiej

Pod koniec listopada 2018r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zakwalifikowało Gminę Rawicz do udziału w projekcie pilotażowym współfinansowanym przez Komisję Europejską przy współudziale Inicjatywy „Jaspers” i Centrum Unijnych Projektów Transportowych mającym na celu aktualizację Planu Mobilności Miejskiej dla Gminy Rawicz. Projekt potrwa około 2 lat i przewiduje również udział w cyklach warsztatowych mających na celu przygotowanie pracowników Gminy do realizacji zapisów Planu i prezentację opracowania. Pierwsze spotkanie grupy roboczej odbędzie się na początku 2019r.

Gmina Rawicz wśród 10 samorządów z Wielkopolski w projekcie C-Track 50

Dnia 7 grudnia w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu C-Track 50 „Umieszczenie regionów na drodze do neutralności” finansowanego w funduszy europejskich. Projekt o akronimie C-Track 50, realizowany jest w ramach Programu Horyzont 2020 (H2020). W skład całego konsorcjum wchodzi 13 partnerów, w większości agencji energetycznych, pochodzących z Grecji, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Chorwacji, Polski (UMWW), Węgier, Łotwy, Rumunii, Austrii i Belgii. Koordynatorem projektu jest Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach, Grecja. Gmina Rawicz jest jedną z 10 gmin Wielkopolski, które otrzymają bezpłatne wsparcie w postaci aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) z perspektywą do roku 2040. Projekt potrwa około 1,5 roku i przewiduje również bezpłatną pomoc w opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie jednego z zadań zawartych w PGN.

Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 29.11.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/17 w ramach Działania 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

 

Szczegóły: http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/240

 

Rawicz wśród 23 miast polskich - sygnatariuszy "Deklaracji Katowickiej"

W dniach 5 – 6 grudnia Zastępca Burmistrza Paweł Szybaj uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Szczytu Klimatycznego COP 24 w Katowicach pod patronatem ONZ, podczas którego w imieniu Gminy Rawicz podpisał „Deklarację Katowicką”. Deklarację zawarto w ramach międzynarodowej platformy NAZCA, która wspiera samorządy na całym świecie w kreowaniu inicjatyw proekologicznych i jest bazą danych o działaniach ekologicznych różnorodnych instytucji i podmiotów komercyjnych. Sieć NAZCA działa przy Sekretariacie ds. Zmian Klimatu ONZ. W podpisaniu Deklaracji  wzięli również udział samorządowcy z następujących miast: Katowice, Olsztyn, Poznań, Zabrze, Sosnowiec, Wałbrzych, Będzin, Tarnowskie Góry, Jarosławiec, Siemianowice Śląskie, Tomaszów Mazowiecki, Lądek Zdrój, Skawina, Ustroń, Legnica, Sławków, Lidzbark Warmiński, Piastów, Stalowa Wola, Żywiec, Pyskowice i Szamotuły. Na dzień 5 grudnia liczba samorządów z Polski w ramach NAZCA wynosiła 100 podmiotów.

Konkurs plastyczny na wymarzone zrewitalizowane miejsce w gminie Rawicz rozstrzygnięty

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 17 lipca wybrała najlepsze prace spośród tych, które wpłynęły na konkurs plastyczny: „Gmina Rawicz otwarta na rewitalizację”. Szesnaście prac, które zostały nadesłane na konkurs zostały wykonane przez uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rawicz.

WYNIKI KONKURSU:

I miejsce: „Mini ZOO – park przy Domu Kultury” Autor: Natalia Musielak
II miejsce: „Zielony Zakątek na terenie Doliny Świętojańskiej przy A5” Autor: Mikołaj Rapior
III miejsce: „Muszla koncertowa” Autor: Jagoda Mazur

Komisja zadecydowała o wyróżnieniu pozostałych 13 prac.

28 lipca odbyło się wręczenie nagród.

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w Konkursie.

DO GÓRY