A- A A+

Ochrona środowiska


 

 Karta informacyjna  do decyzji środowiskowej

 Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

 Wykorzystywanie PCB dla osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami

 


 

 Dofinansowanie zadania w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni scieków

 Informacja o wykorzystywanych PCB dla osób fizycznych nie będacych przedsiębiorcami

 NOWY wniosek na wycinkę drzew

 Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

 Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zody na realizację przedsięwzięcia

 
DO GÓRY