A- A A+

Gospodarka gruntami i rolnictwo


 

 Cesja umowy dzierżawy gruntu

 Nabycie gruntów na cele inwestycyjne w drodze przetargu budownictwo mieszkaniowe

 Nabycie gruntów w drodze bezprzetargowej

 Podział nieruchomości

 Potwierdzenie spłaty należności wpisanej na hipotekę

 Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu zawartej na okres do trzech lat

 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy

 Rezygnacja z umowy dzierżawy gruntu

 Rozgraniczenie nieruchomości

 Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

 Uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej

 Wydzierżawienie gruntu gminnego na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej

 Wydzierżawienie gruntu gminnego w drodze przetargu

 Wykup prawa użytkowania wieczystego w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami

 Zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu gminnego w ramach kontynuacji

 Zawarcie umowy najmu o opiekę przed organem gminy
 

 


 

 Nabycie gruntów w drodze bezprzetargowej

 Nabycie nieruchomości w drodze przetargu

 Podział nieruchomości

 Przedłużenie umowy dzierżawy działki warzywnej

 Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu rolnego

 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 Rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej

 Sprzedaż na własność prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego

 Wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

 
DO GÓRY