A- A A+

Wydłużenie terminu obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu: ul. Fiołkowa

Wykonawca Robót Spółka TORPOL S.A. informuje, że w związku z niezinwentaryzowanymi kolizjami z istniejącą infrastrukturą przedłużył termin tymczasowej organizacji ruchu związanej z zamknięciem przejazdu na ul. Fiołkowej w km 61+952 oraz ulicy Fiołkowej - od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Podmiejską  w Rawiczu.

Planowany okres zamknięcia do 07.09.2020 r.

 

 

DO GÓRY