A- A A+

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Rawicz na lata 2020-2027 - ankiety

Uprzejmie prosimy i gorąco zachęcamy, pomimo tych trudnych okoliczności, do poświęcenia kilku minut na wypełnienie ankiety/ankiet, a także do dzielenia się informacją o tym badaniu z innymi mieszkańcami – rodzinami i znajomymi.

 

 

 
 
Zdajemy obecnie egzamin, do którego nikt nas nie przygotował i nie ma w nim sesji poprawkowej. To test z odpowiedzialności, solidarności i wytrwałości - dla nas jako rodzin, różnych grup wiekowych, zawodowych, społeczności lokalnych, narodu, czy globalnej wspólnoty. Skupiamy się na teraźniejszości, ale mamy świadomość, że nawet po takiej tragedii, jak pandemia koronawirusa, będzie przyszłość, na której kształt i jakość mamy wpływ.
W wymiarze lokalnego patriotyzmu możemy uczynić to poprzez aktywny udział w tworzeniu najważniejszego dokumentu planistycznego - Strategii Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Rawicz na lata 2020-2027. Każdy mieszkaniec może wypowiedzieć się za pośrednictwem ankiety na temat tego, co mu odpowiada, a czego brakuje - zarówno w stabilnej codzienności, jak i w sytuacjach kryzysowych. To anonimowe badanie pozwoli także wytyczyć najbardziej optymalne kierunki dalszego rozwoju naszej małej ojczyzny.
 
Dla potrzeb wspomnianego dokumentu planistycznego przygotowaliśmy trzy zróżnicowane ankiety:
DO GÓRY