A- A A+

Komunikat Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 14 marca 2020 roku w sprawie funkcjonowania urzędu miejskiego, jednostek podległych, zakładów gminnych i spółki

Drodzy mieszkańcy, interesanci Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz!

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich mieszkanek i mieszkańców Gminy Rawicz oraz pracowników urzędu, dbając o zapewnienie ciągłości pracy od 16 do 27 marca 2020 roku Burmistrz Gminy Rawicz wstrzymuje możliwość osobistego załatwiania spraw. Urzędnicy poszczególnych komórek organizacyjnych pozostają do Państwa dyspozycji telefonicznie i mailowo.

Zalecane jest też korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej. Te same zasady dotyczą również obsługi interesantów w jednostkach podległych gminy, zakładach budżetowych i spółce.

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO będzie obsługiwał wyłącznie bieżące sprawy dotyczące urodzeń i zgonów.
KONTAKT: 65 546 31 73 / 65 546 31 91 / 500 776 417

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICHbędzie obsługiwał sprawy związane
z dowodami osobistymi, meldunkami i wyborami prezydenckimi wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym.

KONTAKT: 65 546 54 43 / 65 546 54 42

Przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 zostanie ustawiona SKRZYNKA PODAWCZA, w której będzie można zostawić dokumenty niewymagające potwierdzenia odbioru.

 

Poniżej znajdą Państwo przydatne kontakty
do wydziałów, biur oraz jednostek gminnych:

 

Biuro Obsługi Klienta – centrala
tel. 65 546 54 00, e-mail umg@rawicz.eu

 

Biuro Obsługi Klienta
tel. 65 546 54 46, e-mail
d.mencwel@rawicz.eu
tel. 65 546 54 47, e-mail d.aleksander@rawicz.eu

 

Biuro Zarządzania Kryzysowego
tel. 65 546 54 44, e-mail gczk@rawicz.eu

 

Sekretariat burmistrza / wiceburmistrza
tel. 65 546 41 64

 

Kadry i administracja
tel. 65 546 54 05

 

Biuro Rady Miejskiej Gminy Rawicz
- kontakt dla radnych oraz mieszkańców w sprawie wyborów prezydenckich
tel. 65 546 54 07 / 65 546 54 08 / 519 518 571, e-mail biurorady@rawicz.eu

 

Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej
- komunikaty do gminnego informatora, obsługa mediów społecznościowych i strony internetowej urzędu, sprawy organizacji pozarządowych, info dla organizatorów wydarzeń
tel. 65 546 76 71 / 570 459 330, e-mail promocja@rawicz.eu

 

Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy
- kontakt dla inwestorów, przedsiębiorców, COI, PAIH, ZBH
tel. 65 546 54 09, 502 285 876, e-mail inwestor@rawicz.eu

 

Zgłoszenia
-awarie oświetlenia ulicznego, uszkodzenia dróg i chodników, inne uszkodzenia na terenie miasta i gminy
tel. 518 778 535, e-mail zgloszenia@rawicz.eu

 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
tel. 65 546 54 32, e-mail anowak@rawicz.eu

 

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 65 546 31 73 / 65 546 31 91 / 500 776 417

 

Zespół Ewidencji i Dowodów Osobistych
tel. 65 546 54 43 / 65 546 54 42

 

Wydział Strategii, Planowania i Rozwoju
tel. 65 546 54 35, e-mail: c.pilzys-kosmatka@rawicz.eu

 

Zespół Planowania Przestrzennego
- sprawy dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki w MPZP, ustalenia numeru porządkowego, wypisy i wyrysy z planów miejscowych / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wyłożone
do publicznego wglądu

tel. 65 546 54 38, e-mail: j.lewandowska@rawicz.eu

 

Program "CZYSTE POWIETRZE"
tel. 65 546 54 44 - w godz. 8:00-10:00

 

Zespół Ochrony Środowiska
- dotacje na wymianę pieców, przydomowe oczyszczalnie ścieków, wycinka drzew, bezdomne zwierzęta -tel. 65 546 54 39
- decyzje środowiskowe- tel. 65 546 54 36

 

Zespół Gospodarki Nieruchomościami
tel. 65 546 54 40

 

Biuro Zarządzania Drogami
tel. 65 546 54 19, e-mail a.szymanowska@rawicz.eu

 

Biuro Inwestycji Kubaturowych
tel. 65 546 54 22, e-mail e.skrzypek@rawicz.eu

 

Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami
tel. 65 546 54 25, e-mail fundusze@rawicz.eu

 

Zamówienia publiczne
tel. 65 546 54 23 / 65 546 76 67

 

Zespół Podatków i Opłat
Naliczanie podatków:
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny:
tel. 65 546 54 20 / 65 546 54 14, e-mail podatki@rawicz.eu
- podatek od środków transportowych: 
tel. 65 546 54 16, e-mail i.staskowiak@rawicz.eu
Płatności / egzekucje:
- podatki - osoby fizyczne: tel. 65 546 54 15
- podatki - osoby prawne, wieczyste użytkowanie, opłata przekształceniowa: 
tel. 65 546 54 14

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
tel. 65 545 40 37, e-mail: ops@rawicz.eu

 

Specjalistyczna pomoc psychologiczna dla mieszkańców
tel. 535 519 905

Dyżury w dniach od 16 marca do 31 marca 2020 roku:

Poniedziałek 14:30-17:00
Wtorek 12:00-19:00
Środa 12:00-16:00
Czwartek 12:00-16:00

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych
tel. 65 545 44 02

 

Związek Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.
tel. 65 546 10 59, e-mail
sekretariat@zwikrawicz.pl

Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu
tel. 65 546 28 66, e-mail sekretariat@zukrawicz.pl

 

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu
tel. 573 208 386, e-mail
gcuw@rawicz.eu
skrzynka ePUAP /GCUWRawicz/SkrytkaESP.

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu
tel. 65 546 26 36 (centrala), e-mail osir@rawicz.eu

 

Muzeum Ziemi Rawickiej
tel. 65 545 35 75, e-mail mzr@rawicz.eu

Dom Kultury w Rawiczu
tel. 65 545 46 10 16, e-mail dk@rawicz.pl
www.dk.rawicz.pl

Rawicka Biblioteka Publiczna
tel. 65 545 20 04, e-mail biblioteka@rawicz.eu

 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że w ostatnich dniach sens hasła kojarzonego z naszym miastem  „Rawicz zawsze otwarty…” zmienia nieco znaczenie. Zamykamy – zgodnie z  rozporządzeniem Rządu RP - restauracje, kawiarnie, puby, niektóre punkty usługowe, urzędy i instytucje w dbałości o wspólne dobro.

Pracują placówki handlowe branży spożywczej, apteki, drogerie. Pozostałe sklepy będą otwarte wg uznania ich właścicieli.
Bary i restauracje prowadzą sprzedaż z dowozem do domu.
Szczegóły znajdą Państwo w Internecie.

Bądźmy jednak nadal OTWARCI na potrzeby bliskich, seniorów, sąsiadów i pokażmy, że rawiczanie wiedzą, co oznacza odpowiedzialność zbiorowa.

Grzegorz Kubik
Burmistrz Gminy Rawicz

 

 
DO GÓRY