A- A A+

Wykaz kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Rawicz w 2020 roku - możliwości wnoszenia uwag oraz propozycji zmian do projektu uchwały

Na podstawie art. 37  ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2268 z późń. zm.)  Burmistrz Gminy Rawicz podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz wraz z załącznikami w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rawicz w 2020 roku. W związku z powyższym  Burmistrz Gminy Rawicz zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości wnoszenia uwag oraz propozycji zmian do projektu uchwały.
 
 
 
 
 
 
DO GÓRY