A- A A+

Bezpłatne wsparcie w postaci opiekuna dla rodzin osób niepełnosprawnych

Rodziny osób niepełnosprawnych mogą otrzymać bezpłatne wsparcie w postaci opiekuna, który pomoże zadbać o codzienne potrzeby osób ze znaczną niepełnosprawnością, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Program jest realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu ze środków ministerialnych. Mieszkańcy gminy Rawicz, którzy chcą skorzystać ze wsparcia w ramach opieki wytchnieniowej, mogą zgłosić się właśnie do MGOPS. 
 
 

 

Opiekun realizujący opiekę wytchnieniową ma za zadanie pomóc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, organizacji czasu wolnego oraz zapewnieniu kontaktów z otoczeniem. Świadczenia mogą być realizowane w domu pacjenta lub w Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodku Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu przy ul. Przyjemskiego 22.
 
Świadczenia opieki wytchnieniowej są dla pacjentów bezpłatne i niezależne od kryterium dochodowego. Jak uzyskać wsparcie? - Przyznanie usługi opieki wytchnieniowej odbywa się na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę. Odbywa się to na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym w miejscu zamieszkania oraz ocenę stanu pacjenta według skali Barthel, co wypełnia lekarz – informuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu.
 
Szczegółowe informacje (rodzina/ opiekun faktyczny) można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 4A,
tel. (65) 545-40-37 – sekretariat lub na stronie internetowej www.opsrawicz.pl 
DO GÓRY