A- A A+

Apel w sprawie osób bezdomnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu

W związku z nadchodzącym niskimi temperaturami  zwracamy się do mieszkańców Gminy Rawicz z apelem o informowanie właściwych służb i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu,  o wszystkich zauważonych przypadkach przebywania osób bezdomnych, w miejscach nieogrzewanych i  opuszczonych.  Prosimy również o sygnalizowanie niepokojących sytuacji wszystkich tych, których zachowanie może wskazywać na konieczność udzielania pomocy medycznej lub socjalnej.

 

 

Pracownicy socjalni MGOPS, oraz policjanci na terenie Gminy Rawicz stale monitorują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne i informują ich o możliwościach uzyskania pomocy.  Proponują przeniesienie się do schroniska i ostrzegają przed nadchodzącym ochłodzeniem, a do potrzebujących wzywają pomoc medyczną.

Miejsce przebywania osób bezdomnych  często ulega zmianie. Nie o wszystkich miejscach wiemy, więc:

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O WSPÓŁPRACĘ W ZAKRESIE POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM.

Wystarczy jeden telefon, sms czy e-mail, ratujący człowiekowi życie. Zima to najtrudniejszy czas do przetrwania dla osób bezdomnych. Skrajne warunki przebywania, niska temperatura, często sprawiają, że zgon poprzez wychłodzenie organizmu może nastąpić w każdej chwili.

 

Poinformujmy:

  • Pracowników socjalnych M-GOPS w Rawiczu , tel. 65 545 40 37 (w godzinach pracy od 8:00 do 15:00);
  • Policjantów Komendy powiatowej w Rawiczu, tel. 65 546 62 00
DO GÓRY