A- A A+

Listy dla Ziemi

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 i Przedszkola nr 6 w Rawiczu przyłączyli się do akcji listy dla ziemi. Do tej pory swój akces zgłosili reprezentanci  300 gmin. Pisanie listów rozpocznie się 15-go a zakończy 30-go kwietnia.

To druga edycja akcji, w której najmłodsi mieszkańcy ziemi "uczą" dorosłych szacunku do planety i proekologicznych zachowań. Ubiegłoroczna edycja listów dla ziemi zaangażowała do współpracy 350 samorządów, ok. 4000 placówek oświatowych i prawie 500 000 bezpośrednich uczestników. Tegorocznym tematem przewodnim jest palenie śmieci w piecach i niska emisja.  Jak mówią organizatorzy, temat jest trudny i mało wdzięczny, ale jednocześnie bardzo ważny. Akcja, jak sama nazwa mówi, polega na pisaniu listów (na specjalnym papierze wykonanym przez fundację z makulatury) przez dzieci i młodzież. Następnie listy przekazywane są przez autorów rodzicom, dziadkom, czy nauczycielom. Organizatorzy- Fundacja Ekologiczna ARKA - liczy na to, że listy zapoczątkują "dobre nawyki ekologiczne".
Szczegóły w placówkach, które przystąpiły do akcji. Listy, zdjęcia z akcji i pomysły na ratowanie ziemi znajdą się na https://www.facebook.com/listydlaziemi.

DO GÓRY