A- A A+

Sesja Gminnej Rady Seniorów - sprawozdanie

Dnia 25 września 2019 roku w Restauracji Brewicz odbyła się sesja Gminnej Rady Seniorów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porządek obrad prezentował się następująco:
1/ Otwarcie posiedzenia
2/ Przedstawienie miejsc „Przyjaznym Seniorom” - zaproszeni goście
3/ Nowe programy na rzecz seniorów w Gminie Rawicz – pracownik Punktu Wsparcia Seniora
4/ Oferta działań na październik i listopad 2019 – pracownik Punktu Wsparcia Seniora
5/ Propozycje działań Rady Seniorów w 2020 roku
6/ Wolne głosy i wnioski
7/ Zakończenie
 
Spotkanie otworzyła przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów, Pani Krystyna Zaporowska, która przedstawiła porządek obrad.
Pierwszym poruszanym zagadnieniem były Miejsca Przyjazne Seniorom w Gminie Rawicz. Swoją ofertę zaprezentowali: właścicielka Studia Piękności Barbara Karkosz oraz Wiesława Kaniewska, manager Restauracji Brewicz. Nową ofertę dla seniorów zaprezentowała również sołtyska Żylic, Pani Izabela Bartkowiak, która zachęciła do korzystania z ogródka rekreacyjnego, boiska oraz zwiedzania zabytkowej stodoły wiejskiej. Członkowie Gminnej Rady Seniorów zauważyli, że brakuje dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu seniora zamieszkującego naszą Gminę. Dodatkowo, zaznaczyli, że warto było by wprowadzić do miejsc przyjaznych specjalne oznaczenia (np. w postaci naklejki).
 
Kolejna część sesji dotyczyła działalności Punktu Wsparcia Seniora oraz programów realizowanych przez PWS. Pracownik PWS przedstawił założenia programu „Majster” oraz „Szyty na miarę”. Zachęcił również do promocji programów wśród seniorów. Następnym omawianym zagadnieniem była oferta miesięczna na październik i listopad. Radni wyrazili pozytywną opinię o planowanych wydarzeniach, zauważyli, że nasza Gmina proponuje dużo zróżnicowanych aktywności dla seniorów. Wskazali również na możliwości promocji tych działań.
Na sesji omówiono również dalsze plany działań Gminnej Rady Seniorów na rok 2020, w tym organizację konferencji oraz udziału w Ogólnopolskim Dniu Seniora. Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zapoznał także radnych z założeniami programu „Opieka wytchnieniowa” jednocześnie zachęcając do udziału w programie i jego promocji.
 
Poniżej zdjęcia z przebiegu spotkania:
 
 
 
 
 
 
DO GÓRY