A- A A+

POMAGAJĄC ZWIERZĘTOM, POMAGAMY SOBIE

Zapewne wielu mieszkańców pamięta ubiegłoroczną kampanię, której celem było zwrócenie uwagi na utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych Rawicza. Wspólnie z partnerem akcji – Rawickim Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami „Szansa” – Gmina Rawicz ogłosiła konkurs na hasła i plakaty nawołujące do sprzątania po czworonogach szczególnie w tych miejscach, które są wizytówką miasta. Zwycięskie pomysły trafiły na tabliczki zamontowane w przestrzeni miejskiej. Akcja ma na celu uświadomienie mieszkańcom – właścicielom czworonogów - obowiązku sprzątania po swoich pupilach.

 

 
DO GÓRY