A- A A+

Oferta szkoleń LGD Gościnna Wielkopolska

W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Gościnna Wielkopolska organizuje szkolenia na temat przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. Szkolenia skierowane są do potencjalnych wnioskodawców z obszaru LGD Gościnna Wielkopolska.
 
 
 
 
 
 
Szkolenia odbędą się w następujących terminach:
  • Zakładanie działalności gospodarczej związanej z produkcją i/lub przetwarzaniem i/lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych – czwartek 12 kwietnia 2018r. godz. 9.00-11.00
  • Zakładanie działalności gospodarczej związanej z produkcją i/lub przetwarzaniem i/lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych – dla grup defaworyzowanych czwartek 12 kwietnia 2018r. godz. 11.00-12.00
  • Rozwijanie działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem lokalnych produktów żywnościowych – czwartek 12 kwietnia 2018r. godz. 12.00 – 14.00
  • Instalowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach związanych z działalnością gospodarczą w zakresie rekreacji, turystyki lub sprzedaży lokalnych produktów żywnościowych – piątek 13 kwietnia 2018r. godz. 9.00-11.00
  • Realizacja szkoleń w zakresie produkcji i/lub przetwarzania lokalnych produktów żywnościowych z wykorzystaniem innowacyjnych metod, technik lub narzędzi - piątek 13 kwietnia 2018r. godz. 12.00-14.00
  • Tworzenie i wdrażanie innowacyjnych społecznych programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu - piątek 13 kwietnia 2018r. godz. 12.00-14.00
  • Tworzenie i upowszechnianie innowacyjnych społecznych programów edukacyjnych dotyczących lokalnych produktów żywnościowych, tradycyjnych  potraw i zdrowego żywienia - piątek 13 kwietnia 2018r. godz. 12.00-14.00
Miejsce wszystkich szkoleń: sala szkoleniowa w budynku siedziby LGD Gościnna Wielkopolska w Pępowie, ul. Powstańców Wlkp. 43 Pępowo. Zgłoszenie udziału tel. 65 5736300 lub tel. kom. 607 879 665. 
 
DO GÓRY